Seria „Love is love” | 2016-2020

Seria obrazów „Love is Love” powstała w latach 2016-2020. Istotnym bodźcem, który wpłynął na nią były zmiany sytuacji społeczno-politycznej w Polsce po objęciu władzy przez prawicę.
Obecny rząd jest siłą napędową sankcjonującą łamanie praw człowieka, niszczenie przyrody, okrucieństwo wobec zwierząt, promującą ruchy nacjonalistyczne oraz ich wizję społeczeństwa.
W pozornej ciszy konsumpcyjnego państwa UE następuje szeroko pojęta dekonstrukcja demokracji oraz systemowa stygmatyzacja środowisk mniejszościowych niepasujących do wzorca narodowego. Rok 2020 przyniósł diametralne zaostrzenie ruchów homofobicznych w Polsce. Powstają tzw. „strefy wolne od LGBT”, których powierzchnia od stycznia 2020 zajmuje około 30% kraju.

Co do zasady nie interesuje mnie świat polityki. Ale czuję silną potrzebę manifestacji, mój wewnętrzny krzyk, że nie zgadzam się na takie zmiany.
Pragnę zrównoważonego rozwoju, poszanowania przyrody, poszanowania praw zwierząt i systemowej gwarancji bezpieczeństwa i szacunku dla każdej osoby.

W głębokim smutku, że prawo ludzi do kochania drugiej osoby, do samostanowienia o sobie i swoim życiu jest tak głęboko łamane, starałam się uchwycić nieuchwytną istotę miłości. Jej wolność, unikatowość, piękno, delikatność i siłę zarazem.
Bo czym jest miłość? Czy nie jest sensem życia?
W przeciwnym razie po co w ogóle żyjemy? 

 

 

*

https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT-free_zone