„Wilhelmina Iwanowska. Badaczka Wszechświata” | 2020

Obraz powstał na potrzeby wystawy „UNIWERSUM” – artystycznych interpretacji polskich osiągnięć w dziedzinie badań kosmicznych, której kuratorem jest Magdalena Boffito i zorganizowanej przez Fundację Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.  

Przeczytaj więcej o tej niesamowitej wystawie zbiorowej na blogu.  

***

Zapiski do obrazu.
Beata Konarska
 
 
Cykliczność. Czas. Narodziny i śmierć.
Młodość i starość. Wiek. Ludzi i Gwiazd. Prędkość. Przemieszczanie się, odcinki, odległości, skala. Czasu i Przestrzeni. Wszechświata. Jego Tajemnica i jego Nieskończoność.
 
„Obserwacje lubiłam zawsze, dawały mi one bowiem bezpośredni kontakt z największą Przyrodą, jaką jest Wszechświat -najbardziej naturalne środowisko człowieka”.
 
***
 
Jasność absolutna w widmach gwiazd.
W czerwieni.
 
Nauka, Astronomia, Astrofizyka. Kosmos. Fotometria fotograficzna gwiazd zmiennych. Cefeidy. Gwiazdy pulsujące.
 
Cefeida RX Aurigae.
 
Gwiazdy stare. Gwiazdy młode. Wybuchy gwiazd supernowych w przestrzeni międzygwiazdowej.
 
Z czego składa się wszechświat?
 
***
 
„ W zagadnieniu populacji i podsystemów gwiezdnych nurtowała mnie od początku „filozofia” tego zagadnienia.
 
Istnieje zależność składu chemicznego gwiazd od miejsca ich powstania. 
 
Kluczem do zjawiska populacji jest wiek gwiazd: gwiazdy skrajnej pierwszej populacji są najmłodsze, skrajnej drugiej – najstarsze.”
 
***
 
Wolność. Swobodna wymiana myśli. Naukowcy. Przyjaciele. Uniwersytety. Obserwatoria.
 
Szwecja, Kanada, USA, szczyt góry Mount Locke, Kalifornia. Obserwatorium MtWillson 2000m nad Pasadeną. Kaukaz.
 
Teleskopy 1,5 m, 2,5 m średnicy, lunety, soczewki, optyka, spektrografy, radioteleskopy.
Piękno aparatury pomiarowej. Jej fizyczność i duchowość. Doskonałość i niedoskonałość.
 
„Do lunet i teleskopów odnosiłam się jak do żywych przyjaznych istot.”
 
***
 
Dwie straszne wojny.
Ucieczki, upadki, bolesne doświadczenia. Śmierć bliskich. Nicnieposiadanie. Przesiedlenie.
Opuszczenie „miłego miasta Wilna, którego nie sposób zapomnieć”. 
Garstka naukowców, którzy przetrwali.
Odbudowywanie. Misja edukacji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń.
 
„bez tego cierpienia życie moje nie byłoby ‚ludzkie’.” 
 
***
 
„Jeśli chodzi o moje zamiłowanie, to były nimi praca naukowa i obcowanie z przyrodą. Nie założyłam własnej rodziny i uciekłam przed taką możliwością widząc w tym zagrożenie dla największego daru, jakim była dla mnie praca naukowa.
Sprzymierzeńcem moim w tym względzie było usposobienie samotnicze.”
 
„ Widzi Pani, my tu w Stanach pracujemy w dużej masie i sugerujemy się nawzajem. Pani pracuje w izolacji i ma inne, niezależna spojrzenie na szereg problemów.”
 
***
 
Wilhelmina Iwanowska – istota ludzka w Kosmosie. Polka. Badaczka Wszechświata.