Projekt „Wystawa Malarstwa” | 2011-…

 
 
„WYSTAWA MALARSTWA” jest nieograniczoną przestrzennie-czasowo-formalnie ingerencją w przestrzeń miejską. Artystka pełni tu jednocześnie rolę malarki, kuratorki i galerzystki operującej nieograniczonymi możliwościami wystawienniczymi. Uciekając od sterylnej i zamkniętej struktury instytucji artystycznych, szukając własnej przestrzeni dialogu, wystawia obraz na próbę miejsca i czasu.
 
W dobie coraz szybciej zmieniającej się i coraz bardziej przeładowanej ikonosfery miejskiej, wchodzi w nią, znajduje fragment jeszcze wolnej przestrzeni i wystawia tam obraz. Skala ingerencji zależy od konkretnego miejsca. Wybór miejsca wynika z impulsu, chęci wpisania w konkretną przestrzeń konkretnego obrazu. Jak długo pojedyncza ekspozycja przetrwa zależy tylko od tego, kiedy zostanie „połknięta” przez miasto.
 
„(…) To ekspozycja obrazów godząca w tradycyjnie rozumiane, akademickie malarstwo sztalugowe ze spontanicznymi, poza systemowymi, anarchistycznymi i nie dającymi się kontrolować działaniami plastycznymi rodem ze świata street artu(…)” -fragment tekstu Marcina Rutkiewicza / Fundacja Sztuki Zewnętrznej.
 
Ekspozycje miały miejsce w Warszawie, Gdańsku, Lizbonie, Tokio, Los Angeles, Palms Springs CA, Joshua Tree National Park CA, Londynie, Paryżu, Nicei, Barcelonie, Wenecji, Palermo, Atenach, Vancouver